Дело C-259/09: Иск, предявен на 10 юли 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия