2011/776/ЕС: Решение за изпълнение на Съвета от 24 ноември 2011 година за предоставяне на разрешение на Обединеното кралство да прилага намалени нива на данъчно облагане спрямо моторните горива, доставяни на островите на Вътрешните и Външните Hebrides, Северните острови, островите в Clyde и островите Scilly в съответствие с член 19 от Директива 2003/96/ЕО