Регламент (ЕО) № 1362/2008 на Съвета от 18 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2505/96 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Общността за определени селскостопански и промишлени продукти