Дело C-239/06: Решение на Съда (голям състав) от 15 декември 2009 г. — Европейска комисия/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Безмитен внос на военна екипировка)