Писмен въпрос P-2556/09, зададен от Hiltrud Breyer (Verts/ALE) на Комисията. Държавни субсидии — инвестиционен проект Нюрбургринг