/* */

Писмен въпрос P-5729/08 зададен от Brian Simpson (PSE) на Комисията. Преразглеждане на Директивата за пакетни туристически пътувания