COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE CONSILIU CARE ÎNSOȚEȘTE PROPUNEREA DE REGULAMENT AL CONSILIULUI PRIVIND FURNIZAREA DE SPRIJIN DE URGENȚĂ PE TERITORIUL UNIUNII$