KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE OHEISASIAKIRJA EHDOTUKSEEN NEUVOSTON ASETUKSEKSI HÄTÄTILANTEEN TUEN ANTAMISESTA UNIONIN SISÄLLÄ$