СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА ПРИДРУЖАВАЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СПЕШНА ПОДКРЕПА В РАМКИТЕ НА СЪЮЗА$