/* */

Регламент (ЕО) № 886/2009 на Комисията от 25 септември 2009 година за разрешаването на препарата от Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 като фуражна добавка за коне (притежател на разрешителното Alltech France) (Текст от значение за ЕИП)