Писмен въпрос E-5840/09, зададен от Jörg Leichtfried (S&D) на Комисията. Нарушения на правата на пътниците от страна на Спанеър (SPANAIR)