Дело C-327/11 P: Жалба, подадена на 24 юни 2011 г. от United States Polo Association срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 13 април 2011 г. по дело T-228/09, United States Polo Association/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) и Textiles CMG, SA