Наноматериали Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2009 г. относно наноматериалите от гледна точка на регулаторната уредба (2008/2208(INI))