Писмен въпрос E-7098/08 зададен от Jim Allister (NI) на Комисията. Гражданските права в Гамбия