Споразумение за икономическо партньорство ЕО и Източноафриканската общност Резолюция на Европейския парламент от 25 март 2009 г. относно споразумение за установяване на рамка за Споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и страните партньори от Източноафриканската общност, от друга страна