Писмен въпрос P-5049/09, зададен от Andres Perello Rodriguez (S&D) на Комисията. График за промяната на Директива 1999/94/ЕС