Дело C-452/08: Определение на председателя на Съда от 21 октомври 2009 г. (преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Испания) — Emilia Flores Fanega/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Bolumburu S.A.