Писмен въпрос E-0211/08 зададен от Richard Howitt (PSE) на Комисията. Гарантиране на правата на жертвите в Колумбия