Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Насърчаване на широк достъп до европейската цифрова библиотека за всички