Решение на Съвета от 22 декември 1986 година относно стандартизацията в сферата на информационните технологии и телекомуникациите PROPCELEX