Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για την Ανακοίνωση με θέμα «Ενίσχυση της Ικανότητας Πολιτικής Προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση»