Писмен въпрос E-5857/09, зададен от Marc Tarabella (S&D) на Комисията. Негативни последици за Африка от възстановяванията при износа на мляко на прах