Писмен въпрос E-3843/09, зададен от Charles Tannock (ECR) на Комисията. Недостатъчен напредък към възстановяване на демокрацията във Фиджи