Писмен въпрос E-5701/08 зададен от Marios Matsakis (ALDE) на Комисията. Договор за създаване на Република Кипър