Писмен въпрос P-000287/11 Zbigniew Ziobro (ECR) до Комисията. Изграждане на южния участък на маршрута S7