59-то изменение на насоките за държавна помощ — Решение на Надзорния орган на ЕАСТ за предлагане на подходящи мерки