Писмен въпрос E-3541/08, зададен от Kathy Sinnott (IND/DEM) на Комисията. Асоцииране ЕС—Израел