Писмен въпрос E-2141/08, зададен от Genowefa Grabowska (PSE) на Комисията. Електрошокови зашеметяващи оръжия