Писмен въпрос E-5673/09, зададен от Brian Simpson (S&D) на Комисията. Дискриминация на възрастни хора