Писмен въпрос E-0561/10, зададен от Georgios Papastamkos (PPE) на Комисията.Обслужване на едно гише за предприятията, предоставящи трансгранични услуги