Резолюция на Европейския парламент относно &#x;Насърчаване на здравословното хранене и физическата активност: Европейско измерение за превенцията на наднорменото тегло, затлъстяването и хроничните заболявания&#x; (2006/2231(INI))