Дело F-71/06: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 25 април 2007 г. — Lebedef-Caponi/Комисия (Длъжностни лица — Оценяване — Доклад относно развитието на кариерата — Период на оценяване 2004 г. — Общи условия за приложение на член 43 от Правилника — Член 26 от Правилника)