Писмен въпрос E-5157/09, зададен от Nessa Childers (S&D) на Комисията. Услуги във връзка с лечението на раковите заболявания в Ирландия