Регламент (ЕО) № 1171/2007 на Комисията от 5 октомври 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2771/1999 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета относно интервенцията на пазара на масло и сметана