Писмен въпрос E-2995/07 зададен от Georgios Karatzaferis (IND/DEM) на Съвета. Проблемите, с които се сблъскват чужденците в Белгия