Писмен въпрос E-1065/09, зададен от Ashley Mote (NI) на Комисията. Турският фундаментализъм и ЕС