Регламент (ЕИО) № 2868/88 на Комисията от 16 септември 1988 година относно установяването на подробни правила за прилагане на схемата за съвместно международно инспектиране, приета от Организацията по риболова в северозападната част на Атлантическия океан