Решение на Съда (първи състав) от 4 декември 2008 г.