Писмен въпрос E-1353/09, зададен от Pier Antonio Panzeri (PSE) на Комисията. Финансовата криза и защитата на вложителите