Bekendtgørelse til de personer og enheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse 2014/145/FUSP som ændret ved afgørelse (FUSP) 2020/1269 og i Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 som gennemført ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1267 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed 2020/C 301/03