Писмен въпрос E-1916/08 зададен от Mary Honeyball (PSE) на Комисията. Разпоредби относно трансгранични парични преводи в рамките на ЕС