Resolution vedtaget af kulturministrene, forsamlet i Rådet, den 17. februar 1986 om tilrettelæggelse af kulturelle rejseruter over landegrænserne