Регламент (ЕО) № 659/2007 на Комисията от 14 юни 2007 година за откриване и управление на тарифни квоти за внос на бикове, крави и юници, различни от тези за клане, от някои алпийски и планински породи