Писмен въпрос E-5776/06 зададен от Roberta Angelilli (UEN) на Комисията. Мерки за подкрепа на жените мигранти в ЕС