Търговия с материал за вегетативно размножаване на лози (кодифицирана версия) * Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 юни 2008 г. относно предложението за директива на Съвета относно търговията с материал за вегетативно размножаване на лози (кодифицирана версия) (COM(2008)0091 — C6-0136/2008 — 2008/0039(CNS)