Писмен въпрос E-010382/10 Jim Higgins (PPE) до Комисията. Стандартизиран цвят за велосипедните алеи