Писмен въпрос P-3808/07 зададен от Claudio Fava (PSE) на Комисията. ЕсТиМикроелектроникс (STMicroelectronics)