Писмен въпрос E-3051/08, зададен от Konrad Szymański (UEN) на Комисията. Опит на Тайван да си осигури статут на наблюдател на Световната здравна асамблея