Писмен въпрос E-0717/08 зададен от Bill Newton Dunn (ALDE) на Съвета. Правото на отказ (Opt-out) на държавите-членки