Писмен въпрос E-004111/11 Andreas Mölzer (NI) до Комисията. Убиване на кучета в ЕС